Velkommen til Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps

Alle som skal begynne i 3. klasse og oppover er velkommen til å begynne i korpset.

Det første halvåret vil du få undervisning på instrumentet ditt hos en lærer. Etter jul vil du også spille i aspirantkorpset sammen med jevngamle musikanter. Øvelsene etter jul er på Høvik skole på onsdager kl 18.00.


Det er ingen betaling nå.
Medlemskontingenten er 300,- for hver musikant i korpset per halvår.
Instrumentleien er 200,- per halvår.
Undervisning koster 2.705,- pr halvår.
Medlemskontingent og betaling for undervisning blir sendt ut rundt september.

Ved å melde seg inn i Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps godtar man også korspets vedtekter som kan leses her:

http://hbl-korps.no/om-oss/vedtekter/

Medlemstype Pris
Innmelding i HBL korps Til Innmelding