Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
På hvilken skole går musikanten?
Er det andre hensyn eller ønsker vi trenger å være oppmerksom på? Beskriv i såfall disse under:
Personvernerklæring
Personvernerklæring HBL Les
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.