Velkommen til Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps

Alle som skal begynne i 3. klasse og oppover er velkommen til å begynne i korpset.
Det første høst-halvåret får nye aspiranter undervisning på instrumentet hos en spillelærer. Etter jul vil du, i tillegg til undervisningen hos spillelæreren, begynne å spille i aspirantkorpset sammen med jevngamle musikanter. Dette kaller vi samspill, og samspilløvelsene er på Høvik skole på onsdager kl 18.00.

Dersom du nå går i 4. og oppover lager vi et eget opplegg, slik at du raskt går videre fra aspirant til junior.

Dersom du har spilt i korps før, men ønsker å begynne i HBL-Korps er du også hjertelig velkommen. 

Det er ingen betaling nå. 

Medlemskontingenten er 350,- for hver musikant i korpset per halvår.
Instrumentleien er 250,- per halvår.
I 2024 koster undervisningen 2.800,- pr halvår. Vi følger Bærum kommunes satser, og disse blir årlig justert av kommunestyret. 

For å opprettholde det musikalske nivået, er hovedregelen at alle musikanter må ha instrumentundervisning hos spillelærer så lenge de går i korpset.

Medlemskontingent og betaling for undervisning blir sendt ut hvert halvår. 

Ved å melde seg inn i Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps godtar man også korpsets vedtekter som kan leses her:

https://hbl-korps.no/om-oss/vedtekter/

Merk: Det er musikanten som skal føres opp som medlem. Opplysninger om foresatte legges inn i egne rubrikker.


Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
På hvilken skole går musikanten?
 • Høvik skole
 • Blommenholm skole
 • Løkeberg skole
 • Annen
Fyll ut klasse som musikanten begynner i førstkommende høst
Velg det instrumentet du aller helst ønsker å spille.
 • Klarinett
 • Kornett
 • Slagverk
 • Tenorhorn
 • Waldhorn
Om du ikke kan få instrumentet du har på førstevalg, hvilket vil du helst ha da?
 • Klarinett
 • Kornett
 • Slagverk
 • Tenorhorn
 • Waldhorn
Dersom du heller ikke kan få ditt andrevalg, hvilket instrument ønsker du da?
 • Kornett
 • Tenorhorn
 • Klarinett
 • Slagverk
 • Waldhorn
Er medlemskapet i korpset betinget av at barnet får instrumentundervisning av spillelærer på ettermiddag/kveldstid på den skolen barnet går på?
 • Ja
 • Nei
Er det andre hensyn eller ønsker vi trenger å være oppmerksom på? Beskriv i såfall disse under:
Personvernerklæring
Personvernerklæring HBL Les
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.